Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika svih vremena takodje je sa naših prostora. Mnoge gradske znamenitosti posvećene su baš njemu I njegovom stvaralaštvu. Beogradski aerodrom  nosi njegovo ime, Aerodrom Nikola Tesla. U Beogradu možete posetiti i muzej Nikole Tesle.

Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika svih vremena takodje je sa naših prostora. Mnoge gradske znamenitosti posvećene su baš njemu I njegovom stvaralaštvu. Beogradski aerodrom nosi njegovo ime, Aerodrom Nikola Tesla. U Beogradu možete posetiti i muzej Nikole Tesle.